Θεσσαλονίκη._’Αγιος_Νικόλαος_Ορφανός._Το_κεντρικό_θέμα_από_τη_σκηνή_της_Κοίμησης_της_Θεοτόκου._Δεύτερη_δεκαετία_του_14ου_αιώνα

You must be logged in to post a comment.